Aktualności

Inspiracje: Eko-LOGICZNA biblioteka

Wraz z początkiem 2015 roku śremska Biblioteka zyskała nową przestrzeń i nowoczesny wizerunek.

Zmiana pomieszczeń z zatłoczonych regałami książkowymi na przestronne, doświetlone oraz nowocześnie urządzone działy dzisiejszej biblioteki, sprawiła duże ożywienie w instytucji. Przybyły nowe formy działalności, a wszystkie dotychczasowe działania zyskały nowy wymiar społeczno-kulturalny –  instytucjonalną animację, kolejnych uczestników i ugruntowanie swojego stanowiska w przestrzeni kulturalnej miasta. Dzisiejsza biblioteka, to  nowoczesna instytucja kultury, która coraz szerzej i odważniej zaspokaja potrzeby swoich  użytkowników, ale jednocześnie chce to czynić w sposób rozważny, odpowiedzialny  i  przyjazny naturalnemu środowisku. W miesiącu kwietniu, przystąpiliśmy do realizacji całorocznego projektu pn. „Eko-LOGICZNA Biblioteka”.  Nasze nadrzędne cele projektowe to:

  • rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz dostarczanie jej jak najszerszej wiedzy z zakresu ekologii, recyklingu, ochrony środowiska i bioróżnorodności,
  • aktywizacja społeczności lokalnej wokół działań ekologicznych,
  • promocja przyrodniczo-ogrodniczej aktywności i kreatywności mieszkańców miasta i gminy Śrem,
  • estetyzacja wspólnej przestrzeni i tworzenie zdrowego klimatu wśród betonowych bloków.

Na kompleksowy projekt, obejmujący swoimi działaniami miasto i gminę Śrem składały się następujące zadania:

  • „Wirydarz biblioteczny” – stworzenie projektu i jego realizacja. Działanie polegało na aranżacji i  wykonaniu w wolnej przestrzeni bibliotecznego ogrodu: zielników, kwietników, nasadzeń  drzew owocowych oraz instalacji domków dla ptaków, motyli i pożytecznych  owadów. Ważne w tym zadaniu było wykorzystanie  odpadów z  europalet i innych materiałów nieużytecznych w celu utworzenia gazonów i rabat  ogrodowych,
  • Gminny Konkurs Ekologiczny pt. ”NADAJ DRUGIE ŻYCIE NIEUŻYTECZNYM PRZEDMIOTOM
    W OGRODZIE” – działanie społeczno-przyrodniczo-recyklingowe o charakterze konkursowym, angażujące seniorów z wnuczętami oraz rodziny lokalne do wykonania prac oszczędzających zasoby naturalne Ziemi  i jednocześnie w niekonwencjonalny sposób ubogacających środowisko naturalne,
  • organizacja otwartych prelekcji  i wykładów na tematy dotyczące zadrzewień  śródpolnych,     ochrony różnorodności biologicznej oraz klimatu i życia na Ziemi  (współpraca z Fundacją Ziemia i Ludzie oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego),
  • realizacja bezpłatnych projekcji filmowych: „Sekretne życie drzew” przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Do współpracy i partnerstwa w projekcie udało nam się zaprosić  firmy prywatne, organizacje, instytucje, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby prywatne, rodziny, seniorów oraz dzieci i młodzież, którym działania projektowe nie  były obojętne i bliskie jest budzenie społecznej odpowiedzialności ekologicznej. Współpraca i partnerstwo w projekcie  polegała na wsparciu organizacyjnym lub finansowym przedsięwzięcia. Pomoc każdego podmiotu była dla nas ważna i  miała wymierny wpływ na wzmocnienie działań projektowych – na ubogacenie bioróżnorodności lokalnego środowiska oraz ochronę zasobów naturalnych Ziemi. Wspólne działania zainicjowane przez samorządową instytucję kultury ożywiły kreatywność recyklinogowo-przyrodniczo-ogrodniczą społeczności lokalnej i wymiernie wpłynęły na środowisko naturalne.


Dziadkowie z wnuczętami i  rodzice z dziećmi wzięli czynny udział w  GMINNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM PT.”NADAJ DRUGIE ŻYCIE NIEUŻYTECZNYM PRZEDMIOTOM  W OGRODZIE”.
Konkurs miał za zadanie zminimalizować odpady cywilizacyjne i koszty ich przetworzenia oraz ochronić naturę poprzez oszczędność eksploatacji surowców naturalnych. Namówiliśmy uczestników do poszukania własnego pomysłu na wykonanie donicy, gazonu, skrzyni, instalacji rustykalnej na płocie itp., z materiałów -  odpadów, rzeczy już nieużytecznych, które po odpowiednim odświeżeniu, zaaranżowaniu i nasadzeniu roślinnością (np. kwiaty, trawy, mchy, zioła, warzywa i inne), niekonwencjonalnie zazieleniły i ukwieciły taras i ogród biblioteczny. Pomysłowe rozwiązania ekologiczno-ogrodnicze, zgloszone do konkursu stanowiły chwilę zadumy i pozytywnego nastroju, zarówno dla tych, którzy je wykonali, jak i dla ogółu osób oglądających. Wszystkie prace nagrodziliśmy, a dla najciekawszych pomysłów przewidzieliśmy dwa weekendowe,  rodzinne  wyjazdy na wieś, do agroturystyki.
Dzięki realizacji zadań projektowych utworzono w ogrodzie bibliotecznym strefę terenu zielonego, będącego dla człowieka miejscem  niekonwencjonalnego wypoczynku i relaksu, miejscem spotkań mieszkańców z kulturą, ale również miejscem wzbogacającym bioróżnorodność osiedla,  dającym  świeży oddech „betonowej” atmosferze.

 Maria Biernat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy