Aktualności

Inspiracje: Janek Mróz z V klasy opowiada o motylach

Podczas spotkań Rady uroczyska Moczary wielką wiedzą na temat motyli wykazał sie uczeń naszej edukatorki ekologicznej, Pani Grażyny Jaworskiej - Jan Mróz z V klasy.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji naukowych i publicznych, samorządów, firm działających na terenie Powiatu Oleśnickiego oraz zainteresowane osoby fizyczne powołały Radę Uroczyska Miodary położonego na obszarze Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego. Celem tej współpracy partnerskiej jest zachowanie cennych walorów przyrodniczych Uroczyska Miodary.

Uroczysko Miodary to działka o powierzchni 24,1 ha, położona w pobliżu miejscowości Miodary (gmina Dobroszyce, obszar Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego), którą Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA otrzymało od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na cele ochrony przyrody. Znajdują się na niej cenne ekosystemy leśne, łąkowe i wodne oraz populacje rzadkich i chronionych zwierząt, w tym dwóch gatunków motyli – czerwończyków fioletka i nieparka.

Na działce zamontowano już pięć tablic informacyjnych, zakończył się też cykl Spotkań Rady Uroczyska Miodary z mieszkańcami okolicznych wsi, gminy i powiatu.

Podczas pierwszego spotkania p. Sylwester Kraśnicki przybliżył uczestnikom zajęć cele, dla których powoływane są obszary Natury 2000. Opowiedział również o obszarze Natura 2000, który znajduje się na terenie Gminy Oleśnica i Gminy Dobroszyce. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jakie chronione zwierzęta występują na tym terenie, jak należy dbać o te tereny, kiedy należy kosić łąki.

Drugie spotkanie prowadziła p. Aleksandra Borówka.  Uświadomiła ona zebranym, że obszar Natura 2000 to nie tylko ograniczenia związane z ochroną środowiska. Takie obszary to również ogromna szansa dla mieszkających tam osób. Mogą one wykorzystać ekopotencjał swojego miejsca i prowadzić działalność agroturystyczną,  wytwarzać i promować lokalne produkty, rzemiosło, kuchnię regionalną.

Trzecie spotkanie było okazją do poznania entomologów czyli osób, które pasjonują się motylami. Ogromną wiedzą na temat życia motyli wykazał się uczeń p. Grażyny Jaworskiej – Jan Mróz z klasy V Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem. Janek przygotował kilkunastominutowy wykład, podczas którego opowiedział zebranym o różnych gatunkach motyli zamieszkujących polskie łąki. Pod wielkim wrażeniem zasobów wiadomości, jakimi dysponował Janek, byli również dwaj pozostali wykładowcy: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Dyrektor Instytutu Zoologicznego, kierownik Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców na Wydziale Nauk Biologicznych oraz dr inż. Marcin Kadej adiunkt na Wydziale Nauk Biologicznych. Obaj naukowcy pracują w Katedrze Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Zakładzie Biologii,  Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców na Uniwersytecie  Wrocławskim.

Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego opowiadali o motylach, chrabąszczach, ważkach oraz innych bezkręgowcach zamieszkujących tereny Polski. Szczególną uwagę poświęcili dwóm motylom, które można spotkać na terenie Natury 2000 w Miodarach. Są to: czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek.

Następnie uczestnicy spotkania udali się na wizytę studyjną na tereny Uroczyska Miodary. Mieli tam możliwość poznania środowiska naturalnego motyli bytujących na zespołach ekstensywnych łąk wilgotnych. Zobaczyli szczaw lancetowaty – roślinę żywicielską gąsienic motyla czerwończyka nieparka, a także rdest wężownik, który jest jedyną rośliną żywicielską dla czerwończyka fioletka.

Idea Rady Uroczyska Miodary opiera się na założeniu, że tylko szeroko rozumiana współpraca różnych podmiotów i osób może zaowocować inicjatywami łączącymi w sposób zrównoważony i trwały rozpoznawanie i korzystanie z dziedzictwa przyrody.

 

Źródło: http://www.olesnica.wroc.pl/news.php?tp=10&nid=2321&m=p

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy