Aktualności

Wykład w Szydłowcu

19.11.2015 odbył się wykład w Szydłowcu pt "Bioróżnorodność różnorodnością warunkującą życie na ziemi".

W spotkaniu uczestniczyło tylko 17 słuchaczy. We wstępie wysłuchano piosenki Jonasza Kofty "Pamiętajcie o ogrodach". W trakcie spotkania  szczegółowo omówione zostały definicje bioróżnorodności i ekologii. Wykładowczyni, Pano Joanna Sołodzińska zwróciła uwagę na wielopoziomowość tych pojęć. Przedstawiała znaczenie bioróżnorodności dla istnienia zależności troficznych regulujących liczebność populacji żyjących w ekosystemie. Omówilione zostały podstawowe formy ochrony przyrody w Polsce i  na znaczenie CITES w tym zadaniu. Pani Joanna podała  przykłady z zamojskiego zoo dotyczące przemycanych zwierząt i zwróciła uwagę na znaczenie codziennej działalności człowieka dla istnienia bioróżnorodności. Omówiliono znaczenie zwierząt inwazyjnych dla istnienia gatunków rodzimych oraz wskazano konkretne "usługi" przyrody dla człowieka.

Słuchaczy szczególnie zainteresował temat bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu człowieka oraz jej znaczenie. Razem z wykładowcą wspólnie zastanawiali się co my możemy zrobić dla ochrony bioróżnorodności.Wskazali różne  działania jak sadzenie drzew, uprawa ogródków itp., oraz podkreśliliśmy znaczenie kształtowania postawy poszanowania przyrody wśród naszego społeczeństwa. Po zakończeniu wykładu rozwinęła się dyskusja na temat konieczności edukacji najmłodszych. Słuchacze (emerytowani nauczyciele) podkreślali brak wiedzy i umiejętności uczniów na temat rozpoznawania elementów najbliższej nam przyrody i podkreślali konieczność działań w tym zakresie.

Szydłowiecki UTW ogłosił konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych dotyczący tematu bioróżnorodności.

 Za relację dziękujemy Pani Joannie Sołodzieńskiej

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy