Aktualności

Inspiracje: warsztaty edukacyjne „Formy ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem terenów Włocławka”

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w dniu 3 listopada 2015 roku przeprowadziło warsztaty edukacyjne pn. „Formy ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły” w ramach projektu „Aktywni 50 + z przyrodą za pan brat” finansowanego przez  Fundację ANWIL dla Włocławka.

Uczestnikami warsztatów były osoby, które ukończyły 50 rok życia. Podczas warsztatów przygotowana została dokumentacja dotycząca tworzenia nowych pomników przyrody na terenie Włocławka, do tego celu został powołany specjalny zespół, który utworzyli słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III Wieku Oddziału we Włocławku.

W trakcie warsztatów pracowano nad wnioskami wnioski o ustanowienie pomników przyrody we Włocławku, które zostaną złożone do stosownego urzędu.

Z zebranej wcześniej dokumentacji fotograficznej wybrano cenne drzewa, charakteryzującymi się okazałymi rozmiarami.

Mamy nadzieję, że wybrane okazy drzew zostaną ustanowione pomnikami przyrody.

 

 

 

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy