Aktualności

Wykład na UTW w Pile

W dniu 18 listopada 2015 r., przy pełnej sali, odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie audytoryjne.

Pani Prezes Urszula Nowak-Roznowska przywitała wszystkich serdecznie i po omówieniu ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem uniwersytetu, zapowiedziała wykład, który wygłosił pan dr Szymon Konwerski. Pan doktor przybył do Piły (nie po raz pierwszy zresztą) z Poznania, gdzie pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykład ten nasz uniwersytet otrzymał w ramach projektu realizowanego przez grupę edukacyjną Ekologia i Ochrona Środowiska: Bioróżnorodność to także MY”.  Dotyczył on stawonogów spotykanych w naszych domach i ogrodach. Pan dr Konwerski zaprezentował przegląd wielu gatunków skorupiaków, pajęczaków i owadów (większość sfotografowanych w jego domu), a przytrafiła się nawet jedna mała ropuszka (to płaz oczywiście).

O prezentowanych na zdjęciach gatunkach opowiadał w sposób niezwykle pogodny, często żartobliwy i widać było, że stworzenia te są jego pasją. Przesłanie wykładu było takie, że większość naszych współlokatorów w domach i ogrodach jest dla nas niegroźnych, a często pożytecznych. My, nie zdając sobie z tego sprawy, zabijamy je wszystkie. 

Oto kilka przykładów:

  • Popularny pająk krzyżak – poluje na muchy, nie atakuje człowieka, nie „wysysa człowieka” .W Polsce nie ma gatunków pająków dla nas niebezpiecznych.
  • Biedronka azjatycka – jest to gatunek obcy – obecnie inwazyjny, który sprowadzony został w celu pożerania mszyc. Obecnie wypiera polskie gatunki rodzime, których mamy 60.
  • Osy – pojedyncze gatunki nie są niebezpieczne (chyba że wpadną do gardła), groźne są gniazda os, szczególnie szerszeni (są to największe osy). Gniazda powinny być likwidowane przez strażaków, a w okresie letnim nie powinniśmy pić napojów z puszki, gdyż nie widać w nich osy, która tam wpadła.
  • Pchły – ich larwy żyją w piasku, wiec jeśli nie zmieniamy regularnie piasku w kuwetach psów i kotów, to hodujemy sobie te pasożyty.
  • Zaleszczotki – maleńkie pajęczaki, które  żyją w bibliotekach i poluąj na mole książkowe. Do bibliotek dostają się podczepiając się do much (pasażerowie na gapę)
  • Pluskwy –  niebezpieczne dla człowieka, żywią się krwią człowieka, objawem ukąszeń są bąble na ciele, bardzo trudne do wytępienia, gdyż mogą żyć bez odżywiania się nawet 7 miesięcy. Chowają się pod tapetami, dywanami.  
  • Mrówki faraona – bardzo uciążliwe, gdy wejdą do domu, to trudno je usunąć, bardzo lubią mięso, które noszą do gniazda, często niespodziewanie i ku radości gospodarzy, same opuszczają nasze domostwa.

I tak by można długo, za panem Konwerskim, opowiadać o licznych innych ciekawych gatunkach stawonogów. Po prezentacji zainteresowani mogli obejrzeć pod mikroskopem okazy tych zwierząt.


   Podziękowaliśmy naszemu gościowi, ale to jeszcze nie był koniec spotkania.
   Następnie Joanna Grabowska (w zastępstwie kierownika Grażyny Nowak), scharakteryzowała działalność grupy Ekologia i Ochrona Środowiska, prezentując film pokazujący aktywność Grupy w poprzednim roku akademickim.
   Miłym akcentem było wręczenie przez Panią Prezes podziękowań dla osób najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz Grupy Ekologia.
   Oddzielne podziękowanie za pracę w Zarządzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymała Maria Andrzejewska, która nie kryła wzruszenia z tego powodu.
 
 
Opracowanie : Joanna Grabowska 
Zdjęcia : Janina Gruntkowska , Krystyna Szymańska

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy