Aktualności

Wykład w Trzebnicy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebnicy działa w nowo wybudowanym  Domu Kultury w centrum miasta.

Zrzesza on wielu seniorów, którzy aktywnie włączają się w działalność społeczną na terenie powiatu. Na spotkaniu była obecna młodzież  z Gimnazjum w Trzebnicy z którą współpracuje Uniwersytet.

Okolice Trzebnicy to unikatowe obszary należące do Natury 2000. To tutaj znajduje się  Rezerwat Stawy Milickie oraz Park Krajobrazowy Doliny Baryczy. W ostatnich latach duży nacisk postawiono na rozwój turystyki. Otwartych zostało wiele ścieżek przyrodniczych, zbudowano ścieżki rowerowe by ułatwić zwiedzanie terenów cennych przyrodniczo. Centra edukacji ekologicznej pomagają w szkoleniach terenowych i laboratoryjnych. Mieszkańcy chwalą współpracę i zaangażowanie Urzędu Gminy w aktywne działania na rzecz ochrony przyrody oraz  promowanie tradycyjnych potraw stąd pomysł organizowania corocznych Dni Karpia.

Uczestnicy wykładu zrealizowanego w ramach projektu "Bioróznorodnosć to takze MY" 5 listopada byli bardzo zadowoleni z dodatkowego szkolenia i materiałów  o bioróżnorodności. Wyrazili chęć dalszego udziału w następnych szkoleniach. Wskazywali na problemy spalania śmieci w przydomowych piecach oraz na potrzebę edukowania mieszkańców w zakresie ochrony przyrody i promocji zdrowia.

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy