Aktualności

Inspiracje: Grupa Ekologia i ochrona środowiska z UTW w Pile poznaje gatunki inwazyjne


Spotkanie odbyło się w dniu 22 stycznia 2015r. Słuchacze jak zwykle nie zawiedli, bo przybyło 58 osób (sala „pękała w szwach”). Jeszcze przed wejściem każdy z obecnych otrzymał w prezencie publikację pt: „Bioróżnorodność to także MY” oraz grę- bierki (do pogrania z wnukami rzecz jasna).

Materiały te otrzymaliśmy z Fundacji „Ziemia i Ludzie” z tytułu uczestnictwa w projekcie, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat znaczenia (zarówno dla nas jak i przyszłych pokoleń) zachowania różnorodności gatunków na naszej Planecie. Ponadto każdy Uniwersytet biorący udział w projekcie zobowiązany jest do wzięcia udziału w akcji: „Społeczny Obserwator Przyrody”

Nasza Grupa będzie to czynić we współpracy z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym UAM w Pile pod okiem dr Owsiannego.
Temat wykładu: „Powstrzymajmy inwazję. Obce inwazyjne gatunki roślin w Pile” idealnie się wpisał w to, co zamierzamy wspólnie zrobić wiosną i latem.
Doktor Owsianny w sposób bardzo interesujący i sugestywny (używając jako rekwizytu parasolki naszej Marii Andrzejewskiej) omówił zagadnienie.
Okazuje się, że inwazje biologiczne obcych gatunków uznawane są obecnie za jedno z największych zagrożeń dla światowej przyrody.

Problem ten dotyczy także naszego najbliższego otoczenia, bowiem  na naszych polach, a także ogródkach działkowych pojawiły się rośliny, które wyrwały się spod kontroli i stały się gatunkami inwazyjnymi.  Przykładem takiego gatunku jest rdestowiec japoński - roślina ta dorasta do wysokości 3m, a jej system korzeniowy może sięgać do 6 m w głąb ziemi. Rozmnaża się z nasion i kłączy,  wiec wytępienie go, w tej sytuacji, jest prawie niemożliwe. Innymi gatunkami inwazyjnymi są np: nawłoć kanadyjska, niecierpek gruczołowaty (roślina miododajna), gipsówka egipska. Wśród zwierząt też występuje  ten problem, przykładem jest rak amerykański, który wyparł prawie całkowicie naszego rodzimego raka.

Dla ścisłości należy dodać, że nie każdy obcy gatunek jest gatunkiem inwazyjnym. Przykładem mogą być: z roślin- kasztanowce, a z ryb-karpie. Dziś traktowane są jak gatunki rodzime, choć zostały do Polski przywiezione.

Jeszcze jakiś czas po wykładzie dr Owsianny rozmawiał ze słuchaczami, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w podjętym temacie.
Tak więc jesteśmy znów trochę  mądrzejsi i przygotowani do realizacji projektu. Jego celem będzie pokazanie: gdzie i w jakiej ilości w Pile występują gatunki inwazyjne, jak przekształcają środowisko, jak wpływają na inne gatunki oraz jak  je zwalczać.

 

Za informację dziękuję EkoAnimatorce, Pani Joannie Grabowskiej

Pełna relacja zdjeciowa na stronie http://www.utw.pila.pl/aktualnosci/pokaz/408;-powstrzymajmy-inwazje-obce-inwazyjne-gatunki-roslin-w-pile/

  

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy