Aktualności

Wykłady w marcu na UTW w Puławach

5 marca w Puławach miał miejsce wykład Pani Joanny Sołodzińskiej "Bioróżnorodność biologiczną różnorodnością otaczającego nas świata ".

W spotkaniu uczestniczyło 170 słuchaczy. We wstępie Słuchacze wysłuchali piosenki Jonasza Kofty "Pamiętajcie o ogrodach". Podczas spotkania szczegółowo omówiono definicję bioróżnorodności,  zwrócono uwagę na wielopoziomowość tego pojęcia, Przedstawiono znaczenie bioróżnorodności dla istnienia zależności troficznych regulujących liczebność populacji żyjących w ekosystemie. Pani Joanna zwróciła uwagę na znaczenie codziennej działalności człowieka dla istnienia bioróżnorodności i wskazała konkretne "usługi" przyrody dla człowieka.

Zagadnienia, które moim zdaniem najbardziej zainteresowały słuchaczy to:

- różnorodność pomiędzy gatunkami, bogactwo zwierząt często nie zauważalnych w naszym otoczeniu

- mechanizmy samoregulujące ilość /obecność szkodników w naszym ogrodzie

- znaczenie chwastów dla istnienia bioróżnorodności w ogrodzie

- ziołolecznictwo, wykorzystywanie roślin w medycynie

- rola roślin w środowisku, podkreślenie znaczenia sadzenia drzew

- rola CITES w ochronie zwierząt, jakie zwierzęta objęte są Konwencją Waszyngtońska

 

 Po wykładzie kilka pań wypytywało Panią Joannę o konkretne porady ogrodnicze, która na szczęście ma swój ogród i temat lubi :)

 Zapraszamy do Galerii!

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy