Materiały

Bioróżnorodność to także My - prezentacja Pani Anny Piotrowskiej

Prezentacja Pani Anny Piotrowskiej naszej edukatorki ekologicznej.


Czytaj więcej...

Bioróżnorodność... Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal?

Prezentacja Pani Eweliny Kurach naszej edukatorki ekologicznej z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.


Czytaj więcej...

Bioróżnorodność to także MY

Prezentacja Pani dr Marii Palińskiej i Pani mgr Aleksandry Fornalewicz - naszych edukatorek z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej


Czytaj więcej...

Ciekawe materiały od naszych Edukatorów

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i linkami zaproponowanymi przez naszych Edukatorów Ekologicznych. To wspaniała inspiracja dla Akcji "Społeczny obserwator przyrody!".


Czytaj więcej...

Opis Akcji "Społeczny Obserwator Przyrody"

Uniwersytety biorące udział w  projekcie „Bioróżnorodność to także MY” są zobowiązane do przeprowadzenia w trakcie jego trwania autorskiej aktywności w ramach akcji „Społeczny Obserwator Przyrody”. Przez to określenie rozumiemy jednorazowe lub cykliczne wydarzenie zorganizowane przez EkoAnimatorów na własnym UTW, angażujące do wspólnej nauki i zabawy przede wszystkim Słuchaczy ale też dzieci oraz lokalną społeczność.


Czytaj więcej...

Różnorodność biologiczna + nieprzebrane zasoby internetu i możliwości podejmowania działań

Prezentacja dr Anny Batorczak o źródłach wiedzy o różnorodności biologicznej


Czytaj więcej...

Różnorodność biologiczna - za dużo czy za mało?

Prezentacja dr Anny Kalinowskiej o znaczeniu bioróżnorodności dla Ziemi i ludzkości


Czytaj więcej...

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy