Materiały

Zaproszenie, regulamin i formularz zgłoszeniowy do II etapu projektu "Bioróżnorodność to także MY"

 

Fundacja „Ziemia i Ludzie” zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku do udziału w projekcie:

Bioróżnorodność to także MY - etap II

dedykowanego seniorom – Słuchaczom UTW

 

Różnorodność biologiczna jak mało który temat dotyczący otaczającego nas świata może być bardzo interesujący i ważny dla grupy wiekowej, jaką stanowią słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  I to nie tylko jako pasjonująca możliwość poznawania tajemnic przyrody ale także zagadnienie bardzo  praktyczne, jako zbiór informacji i wskazówek dotyczących dbania o własne zdrowie i zdrowie wszystkich członków rodziny, możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i uzupełniania domowego budżetu dzięki darom przyrody. Jednocześnie różnorodność biologiczna niknie w alarmującym tempie a zagrożeniom gatunków i ekosystemów winna jest działalność człowieka.


Dlatego w ramach programu „Zielona Wiedza dla UTW” Fundacja „Ziemia i Ludzie” zaprasza Uniwersytety do udziału w atrakcyjnej akcji edukacyjnej poświęconej zagadnieniom bioróżnorodności z praktycznymi poradami, jak poznawać i korzystać z darów przyrody. Proponujemy Słuchaczom naukę i zabawę w jednym, zaangażowanie seniorów i ich rodzin, wspólne działania dziadków z dziećmi. Udział w projekcie jest bezpłatny dla UTW!

 

W ramach projektu „Bioróżnorodność to także MY” - etap II odbędą się:

Konferencja dla EkoAnimatorów
– dwudniowa Konferencja z warsztatami przy Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie


W Konferencji z prelekcjami wystąpią eksperci Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczymi a warsztaty będą służyły przygotowaniu EkoAnimatorów do przeprowadzenia na ich UTW Akcji „Senior - Społeczny Obserwator Przyrody”. W trakcie Konferencji odbędą się zajęcia na ścieżkach przyrodniczych w Centrum Edukacji Leśnej (CEL) w Celestynowie. 
Na Konferencję zapraszamy dwóch przedstawicieli z każdego Uniwersytetu – jego liderów lub zaangażowanych Słuchaczy – którzy staną się EkoAnimatorami naszego projektu na swoich UTW.

Konferencja dla grupy 20 UTW w ramach Etapu II projektu będzie miała miejsce w II połowie września 2015 roku. W trakcie dwudniowej Konferencji zapewniamy zajęcia w CEL,  nocleg i wyżywienie oraz transport z Dworca Centralnego w Warszawie do hotelu konferencyjnego i z powrotem.

 

Akcja „Senior - Społeczny Obserwator Przyrody”
- wyjątkowa aktywność dla Słuchaczy na Uniwersytetach Trzeciego Wieku


W przedsięwzięciu pomagają materiały edukacyjne i promocyjne oraz propozycje scenariuszy otrzymane od Organizatora. Licząc na kreatywność EkoAnimatorów i Słuchaczy przewidzieliśmy nagrody dla 3 najciekawszych przedsięwzięć – nagrody wartości 2000, 1500 i 1000 zł dla Uniwersytetu! Zachęcamy do wspólnej zabawy z dziećmi!
EkoAnimatorzy wraz ze Słuchaczami organizują atrakcyjne przedsięwzięcie na rzecz promowania bioróżnorodności w semestrze letnim lub zimowym 2015r. Należeć do nich mogą np.: festyn rodzinny i jarmark własnych wyrobów, konkurs przydomowych ogródków, wyprawy przyrodnicze do ciekawych miejsc itd. W efekcie Słuchacze zaczną dostrzegać wokół dużo ważnych dla siebie obszarów, na które wpływa zachowanie różnorodności biologicznej.

„Wykład o bioróżnorodności”
- tradycyjny wykład audytoryjny dla Słuchaczy

Równolegle do czasu trwania Akcji przeprowadzamy na Uniwersytetach wykład audytoryjny na jeden z poniższych tematów (do wyboru przez UTW)

  • Czy jesteśmy bogaci czy biedni? Różnorodność biologiczna Polski na tle świata
  • Czy możemy żyć bez przyrody? Korzyści codzienne i usługi świadczone przez ekosystemy
  • Różnorodność biologiczna na talerzu.  Co zawierają gatunki z których przygotowujemy nasze posiłki i od jakich gatunków zależy wyżywienie świata
  • Nasze zdrowie zależy od różnorodności biologicznej. Od  malin na poty  po bakterie… na trawienie. 
  • Po co nam stare chwasty i „niemodne” rośliny w ogródkach. Dawne odmiany dla zachowania tradycji i różnorodności genetycznej


Dla wykładu Organizator angażuje wykładowcę i pokrywa jego honorarium.

 

Warunki przystąpienia do projektu przez UTW


Szczegółowe warunki  rekrutacji i uczestnictwa znajdą Państwo w Regulaminie etapu II projektu.
Od Uniwersytetów wymagamy pełnego zaangażowania we wszystkie działania projektu, koordynacji Akcji na swoich UTW oraz sprawozdawczości z jej przebiegu. Ilość miejsc jest ograniczona a im wcześniejsza rejestracja tym większy wybór terminów realizacji „Wykładu o bioróżnorodności”.

 

Do ściągnięcia:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPROSZENIE I REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU

 

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy