O Projekcie

W ramach programu „Zielonej Wiedzy  dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku stworzyliśmy specjalny projekt dla Słuchaczy „Bioróżnorodność to także MY”.

Różnorodność biologiczna jak mało który temat dotyczący otaczającego nas świata może być bardzo interesujący i ważny dla grupy wiekowej jaką stanowią słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku. I to nie tylko jako pasjonująca możliwość poznawania tajemnic przyrody ale także zagadnienie bardzo  praktyczne jak

zbiór informacji i wskazówek dotyczących dbania o własne zdrowie i zdrowie wszystkich członków rodziny, możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i uzupełniania domowego budżetu dzięki darom przyrody. To także możliwość rozwijania własnych pasji badawczych bo laboratorium przyrody odsłania swe tajemnice szczególnie chętnie przed ludźmi, którzy mają więcej czasu i cierpliwości do obserwacji niż inni dorośli. Z kolei  takie obserwacje przyrody to szansa na przebywanie na powietrzu i zdrowy, celowy  ruch i intelektualne bodźce. Warto też zwrócić uwagę, że osoby starsze stanowić też mogą cenną grupę wspomagającą służby ochrony przyrody. Polega to na włączaniu się w zbieranie informacji przyrodniczych i monitoring występowania i liczebności gatunków.

Kolejnym ważnym aspektem zaangażowania słuchaczy UTW w zagadnienia różnorodności biologicznej jest wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Obserwacje przyrodnicze to doskonała możliwość spędzania  czasu z wnukami, wspólna zabawa i nauka prowadzące do rozwijania fascynacji przyrodą i kształtowanie nawyków na cale życie. To także możliwość przekazywania miejscowych tradycji i zwyczajów związanych z podejściem do przyrody i korzystaniem z jej darów.

W ramach projektu powstanie wydawnictwo multimedialne stworzone specjalnie dla Słuchaczy UTW, omawiające najważniejsze zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną, skierowane zarówno do dziadków jak i do wnuczków. Publikacja będzie dystrybuowana bezpłatnie na UTW w Polsce.

Ponadto w ramach drugiego etapu projektu zorganizujemy liczne szkolenia, warsztaty i wykłady na 50 UTW z całej Polski.

 Przejdź na stronę wydawnictwa

Honorowy patronat nad programem objęła Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, oraz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej.

Patronat merytoryczny nad projektem objęło Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy naukowi przygotowali zakres merytoryczny dla Programu i są autorami Wydawnictwa realizowanego w ramach niniejszego projektu.

Patronat medialny nad projektem Wydawnictwa o bioróżnorodności dla seniorów objął magazyn „Żyjmy Dłużej” – pismo promujące aktywny i świadomy styl życia wśród osób starszych. Jest to jedno z najlepiej dopasowanych do grupy docelowej wydawnictwo. Dzięki współpracy z Wydawcą „Żyjmy Dłużej” treści edukacyjne projektu zostaną przedstawione szerokiemu gronu czytelników magazynu.

 Obejrzyj stronę Partnerów

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy