Partnerzy


Drugi etap projektu "Ogólnopolski program edukacji i kampania promocyjna dla osób starszych „Zielona Wiedza dla UTW. Bioróżnorodność to także MY - seniorzy”" został dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 1004016 zł. Fundusze pochodzą z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii.

Pierwszy etap projektu dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW wspólnie z wojewódzkimi funduszami, jako niezależne podmioty, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz, który w roku 2014 będzie obchodził jubileusz 25 lat funkcjonowania, jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych o charakterze ponadregionalnym. Natomiast 16 wojewódzkich funduszy od 20 lat wspiera finansowanie ochrony środowiska na poziomie regionalnym.

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zostało powołane w 1989 r. przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Grzegorza Białkowskiego z inicjatywy Dziekanów czterech wydziałów: Biologii, Chemii, Geologii oraz Geografii i Studiów Regionalnych. Centrum powstało jako wyraz rodzącego się w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Także uczenie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu w wymiarze nie tylko przyrodniczym: biologicznym czy geologicznym, ale i społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym.  

 

Ogólnopolskie Porozumienie UTW z siedzibą w Warszawie stało się faktem Uniwersytety Trzeciego Wieku stanowią ważne centra szkolenia ustawicznego dla osób starszych jednego z priorytetów Unii Europejskiej. Jest ich już w Polsce ponad 200. Zrzeszają kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, co świadczy o bardzo dużym zapotrzebowaniu na tego typu działalność. Ta ogromna zbiorowość ludzi nie miała dotychczas właściwej reprezentacji jak również rzecznika interesów.

 

„Żyjmy Dłużej” to Twój miesięcznik. Znajdziesz w nim rzetelne, wyczerpujące i poparte wiedzą ekspertów informacje na temat zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Dowiesz się również, jak z korzyścią dla swojego organizmu i dobrego samopoczucia spędzać czas wolny, jak zaopiekować się najbliższymi. Przeczytasz pasjonujące reportaże o ludziach, którzy mimo podeszłego wieku i choroby potrafią czerpać z życia pełnymi garściami.

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy