Przydatna literatura

 1. Andrzejewski A., Weigle A. [Red.] 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Wyd. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Warszawa.

 2. Batorczak A., Kalinowska A. [Red] 2010. Na spotkanie różnorodności biologicznej. Szkolne obserwacje drzew. Wyd. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa.

 3. Kalinowska A. 1993. Ekologia – wybór przyszłości. Editions Spotkania. Warszawa.

 4. Kalinowska A. 1997. Lato nad Narwią. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.

 5. Kalinowska A. 2003. Ekologia – wybór na nowe stulecie. Agencja Wyd. A Grzegorczyk. Warszawa.

 6. Kalinowska A. 2004. Łaskotani chrabąszcza wąsami. Po zielonym świecie z księdzem Janem Twardowskim. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa.

 7. Kalinowska A. 2008. Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu Konwencją o różnorodności biologicznej, Agencja Wyd. A. Grzegorczyk. Warszawa.

 8. Kalinowska A [Red.] 2011. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Uniwersytet Warszawski Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warszawa.

 9. Kalinowska A., Batorczak A. 2012. Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków. O zrównoważonym rozwoju dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wyd. Ziemia i Ludzie. Warszawa.

 10. Kalinowska A. [Red.] 2012. Polska przyroda – dar i obowiązek. Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WIEDZA. Warszawa.

 11. Lenart W. [Red]. 2012. Współczesne wyzwania ochrony przyrody a zrównoważony rozwój. Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno–Gospodarczego WIEDZA. Warszawa.

 12. Ostrowski M. 2004. Polska z lotu orła. SCI–ART. Warszawa.

 13. Polskie doświadczenia realizacji programu Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska SGP/GEF 1994-2007. Wyd. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Warszawa.

 14. Radziejowski J. 2010. Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Wyd. Wszechnica Polska. Warszawa.

 15. Wilson E. O. 1999. Różnorodność życia. PIW. Warszawa.

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy