Artykuły

Zmiany klimatu w Polsce a bioróżnorodność.

Czym jest bioróżnorodność? W najprostszym ujęciu to pojęcie ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest po prostu rozmaitością form życia, z drugiej zaś ich zmiennością na poziomie genów, gatunków i ekosystemów. Zmiany klimatu mają ogromny wpływ na bioróżnorodność, choć nie zawsze niekorzystny.


Czytaj więcej...

Wycieczka kaliskiego UTW do Arboretum w Stradomii Dolnej K/Sycowa

Na  tydzień  przed  wycieczką  pogoda  była  piękna, taka  prawdziwa  „polska złota  jesień”  ze  słoneczkiem  i  temperaturą  w  granicach 15 -18 stopni.  Na trzy  dni  przed  wycieczką zaczęły  się deszcze  i  temperatura  spadła……   Zimno  i  deszcz  wystraszyło  kilka  osób  ,  bo  z  liczby  40  uczestników  na  9,00  przy  Dworcu  Autobusowym w Kaliszu  stawiło  się  30  odpornych  na  wszystko  uśmiechniętych  wycieczkowiczów.


Czytaj więcej...

Zwierzęta zagrożone zmianami klimatu.

Głodujące misie koala, bezdomne błazenki i bezdzietne foki - to tylko niektóre gatunki, które poniosą ogromne straty w wyniku globalnego ocieplenia. Ich listę przedstawiła na konferencji klimatycznej w Kopenhadze Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).


Czytaj więcej...

Sieć Natura 2000 w Polsce

Polska, podpisując 16 kwietnia 2003 r. Traktat Ateński, stanowiący podstawę prawną przystąpienia kraju do UE, zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), czyniąc Naturę 2000 najmłodszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce.


Czytaj więcej...

Sieć Natura 2000 w Europie

Środowisko przyrodnicze Europy ulega ciągłym zmianom. Ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego - postępu technologicznego, urbanizacji oraz intensyfikacji przemysłu i rolnictwa - jest między innymi spadek różnorodności biologicznej oraz fragmentacja ekosystemów, co ma negatywne skutki dla społeczeństwa.


Czytaj więcej...

Dlaczego edukacja na temat bioróżnorodności jest taka ważna?

Ministerstwo Środowiska zrealizowało w 2010 roku badanie świadomości Polaków w zakresie znajomości tematyki i znaczenia terminu bioróżnorodności "Stan świadomości i postaw mieszkańców Polski wobec utraty różnorodności biologicznej  Raport z badania ilościowego"


Czytaj więcej...

Gdzie kryją się skarby świata

Każdy kraj na świecie ma jakąś cenną rzecz, którą mieszkańcy uważają za kapitał wart przekazania następnym pokoleniom. Pytani o największe bogactwo narodowe Polacy najczęściej wymieniają węgiel i... Las, a właściwie zakorzenioną głęboko w świadomości Prastarą puszczę.


Czytaj więcej...

Bioróżnorodność to także my

Świat żywych form, kolorów, zapachów, ruchu… Ta wspaniała różnorodność życia, jak mawiali starożytni, jest solą świata. I warunkiem, bez którego człowiek nie mógłby istnieć.


Czytaj więcej...

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy